uz sākumu Jaunumi LAMO Projekti Krājums Publikācijas Izglītība Saites Par mums Kontakti

versija angļu valodā


 
Gads   
 
Nozīmīgākie VMC projekti kopš 1993 gada
 
Daži modeļi
no atskaitēm
2017 RTU līgums ar LVĢMC. Ekspertu apmācības lokālu hidroģeoloģisko un transporta modeļu veidošanā.
2017 RTU līgums ar biedrību Baltijas Krasti. Ķemeru un Laugas purvu modeļi.
2016 RTU līgums ar SIA "Aqua-Brambis". Rīgas pilsētas pazemes ūdensgūtņu ražības variantu izvērtējums.
2016 RTU līgums ar SIA “Vides konsultāciju birojs”. Atradnes „Staškeviči” ģeometrijas noteikšana un tās krājumu aprēķināšana.
2015 -
2016
RTU līgums nr. L8230 ar INTERGEO. Ar matemātisko modeli prognozēt Inčukalna sērskābā gudrona dīķu piesārņojošo vielu kustību uz Gaujas upi. Rekomendēt un pamatot sanācijas pasākumu optimālāko variantu. Līguma izpildes laiks līdz 2016. gada 31. martam.
2014,-
2017
"Latvijas ekosistēmas vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)" (Valsts pētījumu programma). Par projektu var lasīt šeit. VARAM project
2014 - "Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO pilnveidošana" (Līgums ar LVĢMC). Projekta pārskats šeit.
2013 - "Pazemes ūdensobjektu kartēšana Gaujas, Daugavas,Lielupes,Ventas upju baseinu apgabalos" (Līgums ar LVĢMC). Projekta rezultāti apskatāmi šeit.(sadaļā Modeļa pielietojums)
2013 - "Pazemes ūdensobjektu kartēšana Gaujas/Koivas upju baseinu apgabalā" (Līguma ar VARAM). Projekta rezultāti apskatāmi šeit. VARAM project
2012 - "Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa pazemes ūdeņus piesārņojošo vielu masas transporta matemātiskā modeļa izveide un priekšlikumu sagatavošana optimālas pazemes ūdeņu sanācijas sistēmas izveidei" (Līgums ar SIA "Eiroprojekts") Inčukalns
2012 - "Dolomītu karjeru Saulrīti un Ape hidroģeoloģiskais modelis un gruntsūdens atsūknēšanas mijiedarbības raksturojums" (Līgums ar SIA "BONUS 3") Saulrīti
2010,-
2012
"Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdenskrājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai" (ERAF projekts). Projekta rezultāti apskatāmi šeit. ERAF projekts
2009 - "Evaluation of groundwater resources for the Coca-Cola production plant at the Riga region Silakrogs place" (the Contract with "Ūdensapgāde un ģeoloģija") Coca Cola
2008 - "Estimation of groundwater resources in the Lithuanians Southeast Quaternary basin" (the Contract with "Hydrogeological company Grota")
2008 - Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. posma (no Vairoga ielas pārvada līdz Daugavgrīvas ielai) hidroģeoloģiskās modelēšanas darbi (līgums ar PS "Baltijas inženierģeoloģiskais centrs", SIA "ENBIKO") Rīgas ziemeļu transporta koridors
2008 - Piesārņojošo vielu dispersijas, hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā datormodelēšana objektā – Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuvē "Kosmoss", sanācijas tehniskā projekta izstrādei un būvdarbu veikšanai (līgums ar SIA "Vides konsultāciju birojs"). izgāztuve Kosmoss
2008 - Ķīmiskās un bakterioloģiskās aizsargjoslu konfigurāciju un pazemes ūdeņu pazeminājuma noteikšana ūdensapgādes urbumam Kuģu remonta rūpnīcā, Rīgā , Flotes ielā 2 (līgums ar SIA "Vides konsultāciju birojs")
2008 - Piesārņojuma izplatības tendenču modelēšana un noteikšana Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. posmā (no Vairogu ielas pārvada līdz Daugavgrīvas ielai) (līgums ar SIA "ENBIKO")
2008 - Atradnes "Deviņziedu kalns" ģeometrijas noteikšana un tās krājumu aprēķināšana (līgums ar SIA "Vides konsultāciju birojs")
2008 - Ķīmiskās un bakterioloģiskās aizsargjoslu konfigurāciju un pazemes ūdeņu pazeminājuma noteikšana ūdensapgādes urbumam SIA "Cemex" cementa rūpnīcā, Brocēnos (līgums ar SIA "Vides konsultāciju birojs")
2007 - Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksa hidroģeoloģiskā modelēšana (līgums ar "SIA Rīgas ūdens");
2006 - Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksa optimizācija un piesārņojuma migrācijas kaitējuma prognozēšana ar skaitliskās modelēšanas līdzekļiem (līgums ar "IZM-RTU"); Baltezera ūdensgūtves
2006 - Hidroģoloģiskā modeļa izveide objektam Stabu ielā 58, Rīgā (līgums ar "SIA Būvuzņēmējs LEC");
2005 - Aļģu hepatoksīnu migrācijas modelēšana no pazemes ūdens mākslīgās papildināšanas baseiniem Baltezera ūdensgūtnei (saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu "Par finansējumu zinātniskās darbības attīstībai augstskolās 2005.gadā);
2004,-
2005
Piesārņoto vietu - Inčukalna Gudrona dīķi un Olaines škidro toksisko atkritumu izgāztuve, sanācijas projekta sagatavošana(līgums ar "Vides projekti" Ltd); Inčukalna Gudrona dīķi
2004,-
2005
Ķīmiskās aizsargjoslas konfigurācijas un pazemes ūdeņu pazeminājuma noteikšana centralizētās ūdensapgāges urbumiem šādās Latvijas teritorijās: Skrīveri, Koknese, Līgatne, Baloži, Viļaka, Saulkrasti, Kandava, Viļāni, Ādaži, Malta, Dundaga, Ugāle un Carnikava (līgums ar "VentEko" Ltd);
2004 - Dienvidu elektrisko tīklu koksnes apstrādes ceha teritorijas hidroģoloģiskais modelis rūpniecisko avāriju seku noteikšanai (līgums ar "Risks un Audits", Ltd);
2004 - Modelling of Soil Remediation Methods for Territory of the Neste Latvia Ltd. (Brivibas gatve 386,Riga) Filling Station (the Contract with "VentEko" Ltd);
2003 - Evalution of Groundwater Resources for the Muru-Zagare Aquifer of the Otanki Well Fields by Applying a Computerized Hydrogeological Models (the Contract with the State Geological Survey, Latvia); Muru-Zagare Aquifer
2003 - Investigation of Pollution impulse Impact on Fragment of Lielupe River: Railroad Bridge of Jelgava - Jurmala (the Contract with "Risks un Audits", Ltd); Lielupe River
2003 - Investigation of Pollution impulse Impact on Fragment of Daugava River: Railroad Bridge of Krustpils - Dam of Plavinu HPS (the Contract with "Risks un Audits", Ltd);
2001,-
2003
Computer Based Hydrogeological Model for Simulating Drainage System of the Ventspils Oil Pipage Base (the Contract with VentEko, Ltd);
1999,-
2005
Modelling of Groundwater Flow Dynamics and Contaminant Transport Processes for the Bernau Area, Germany (the Agreement with the INGAAS GmbH.); Bernau Area
2001,-
2004
Numerical Modelling of Hydrogeological and Associated Environment Protection Problems (the Grant of the Latvian Council of Science);
2000 - Hydrogeological and Transport Models of Contaminants for Rumbula Airbase Area, Latvia (the Subagreement with VentEko, Ltd.); Rumbula Airbase Area
1999 - Creating of Hydrogeological and Mass Transport models for Noginsk Distict, Russia (the Contract with Geological Survey of Denmark and Greenland, within the Danish-Russian Project: Groundwater Protection and Remediation in Noginsk District, Moscow Region); see DEMO Materials on Modelling Noginsk Case
1998,-
2001
Demonstration for Students the Modelling Technologies Used the Rumbula Airbase (the Agreement with the Royal Institute of Technology, Sweden); see DEMO Materials on Modelling Rumbula Case (reports, 1996 and 1998); and DEMO Materials on Modelling Rumbula Case (report, 2000);
1998 - Modelling of Groundwater Flow Dynamics and Contamination Transport Processes at Area of Vilnius Oil Storage (the Contract with the Hydrogeological Company "Grota");
1998 - Mathematical Processing of Data Obtained During the Free oil Phase Recovery at the b6 Spill Area of the Rumbula Airport Site (the Contract with the Baltec Associates, Ltd., within the Latvian-Danish Project: Remediation of the b6 Spill Area at the Rumbula Airport Site);
1998 - Development of Contaminant Transport Models for Sulphuric Acid Tar Waste Disposal Sites in Incukalns (the Contract with the Ministry of Regional Development and Evironment Protection of Latvia);
1998 - Modelling of Environmental Impact of Groundwater Withdrawal in the Vidzgiris Well Field, Lithuania (the Contract with the Hydrogeological Company "Grota");
1997 - Modelling of the Contaminant Transport and Remedy for the Ilukste Oil Terminal (the Contract with the Baltec Associates, Ltd.); Ilukste Oil Terminal
1996 - Modelling the Groundwater Flow Dynamics and the Contaminant Movement for the Rumbula Airbase Place by SpillCAD, ARMOS and BioTRANS (the Contract with the Baltec Associates, Ltd., within the Latvian-Danish Project: Cooperation Between Latvia and Denmark on Transfer and Know-how Concerning Investigation and Remedy of Oil Pollution in Groundwater);
1996 - Modelling of the Influence of anz Increased Groundwater Withdrawal (within the Danish - Latvian Project: Existing and Potential Sources of Drinking Water for Riga);
1993,-
1996
Development of the Hydrogeological Model "Large Riga" (the Contract with the State Geological Survey of Latvia).
atdalītājs